Tanı ve Tedavi

Anasayfa Tanı ve Tedavi

Tanı ve Tedavi

Depresyon: Çocuk ve gençlerde depresyon, genellikle düşük enerji seviyesi, ilgi kaybı, mutsuzluk ve keyif alamama gibi belirtilerle kendini gösterir. Depresyon durumu ciddiye alınmalıdır, çünkü eğer tedavi edilmezse okul performansını, sosyal etkileşimleri ve genel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Çocuk ve genç psikiyatristleri bu durumu, genellikle bireysel ve aile terapisi, davranışsal terapileri ve bazen ilaçlar kullanarak tedavi ederler.

 

Kaygı Bozuklukları: Kaygı, yaşamın normal bir parçasıdır ancak bazı çocuk ve gençlerde bu duygu aşırı derecede yüksek olabilir. Kaygı bozukluklar; sosyal kaygı, yaygın kaygı bozukluğu ve panik bozukluk gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir . Bilişsel Davranışçı Terapi , daha küçük çocuklarda oyun terapisi ve gerekli duurumlarda ilaç tedavisi, genellikle bu durumun yönetiminde etkilidir.

 

Sınav Kaygısı: Sınav kaygısı, çocuk ve gençlerin sınavlarda veya değerlendirme durumlarında aşırı derecede stresli ve endişeli hissetmesidir. Sınav kaygısı, performansı olumsuz etkileyebilir ve genellikle stres yönetimi teknikleri, gevşeme teknikleri ve bilişsel davranışçı terapi ile tedavi edilir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): DEHB, çocuk ve gençlerin dikkatlerini sürdürmede, yerinde durmada ve dürtülerini kontrol etmede zorluk yaşadığı bir durumdur. DEHB tedavisinde genellikle davranış değişikliği teknikleri, eğitimsel desteğin yanı sıra ilaç tedavisi de kullanılır.

 

İdrar/Dışkı Kaçırma Sorunları: Enürezis (idrar kaçırma) ve enkoprezis (dışkı kaçırma), çocuk ve gençlerde görülebilen sorunlardır. Bu durumların tedavisi genellikle davranışsal stratejiler, aile eğitimi ve bazen ilaç tedavisi içerir.

 

Özel Öğrenme Güçlüğü: Özel öğrenme güçlüğü, çocuğun okuma, yazma veya matematik becerilerinde beklenen düzeyin altında olması durumudur. Psikiyatristler öncelikle çocuğu tanısal anlamda değerlendirir ve öğretmenler ve ailelerle birlikte öğrenme stratejileri oluşturarak bu durumun üstesinden gelmeye çalışır.

 

İnternet Bağımlılığı: İnternet bağımlılığı, çocuk ve gençlerin internet kullanımı nedeniyle sosyal, akademik veya kişisel yaşamlarında sorun yaşaması durumudur. İnternet Bağımlılığının öncelikle nedenleri tespit edilerek çocuk ve aileye danışmanlık verilir. Bilişsel davranışçı terapi ve aile danışmanlığı, genellikle bu sorunun çözümünde etkili olmaktadır.

 

Beslenme ve Yeme Bozuklukları: Çocuk ve gençlerde görülen yeme bozuklukları küçük çocuklarda görülen ve gençlerde görülen grupları bulunmaktadır. Küçük çocukların aileleri özellikle seçici yeme, duyusal hassasiyetler, iştahsızlık gibi nedenler ile kliniğe başvurmaktadır. Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi yeme bozuklukları daha sıklıkla daha büyük yaş grubu çocuk ve gençlerde görülebilir. Tedavi genellikle çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir ve beslenme danışmanlığı, aile terapisi ve bilişsel davranışçı terapi içerir.

 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB): OSB, sosyal etkileşim ve iletişimde zorlukları ve tekrarlayıcı davranışları olan çocuk ve gençleri etkileyen bir durumdur. Son yıllarda sıklığı giderek artmış olup klinik pratiğimizde sıklıkla karşılaştığımız bir hastalıktır. Konuşma gecikmesi, sözel olmayan iletişim güçlükleri (jest,mimik,işaret etme vs),tekrarlayıcı hahreketler (dönme, sallanma, zıplama, çırpınma) gözlemlenir. Otizm şüphesi ile gelen bir çocukta gereken test ve değerlendirmeler sonrasında özel eğitim ve gerekli durumlarda konuşma terapisi ve ergoterapi planlanır.

 

Konuşma Bozukluğu: Çocuk ve gençler, ses bozuklukları, dil gelişiminde gecikme veya kekeleme gibi konuşma problemleri yaşayabilirler. Tedavi genellikle dil ve konuşma terapisi içerir.

 

Davranış Bozuklukları: Davranış bozuklukları, çocuk ve gençlerin toplum tarafından kabul görmeyen davranışları sürdürmeleri durumudur.Bunlar eşyalara ,kendine zarar verme, okuldan-evden kaçma, para çalma,yangın çıkarma gibi belirtileri içerebilir. Sıklıkla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile birliktedir. Tedavi genellikle bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi ve bazen ilaç tedavisi içerir.

 

Travma / Kayıp / Yas: Çocuklar ve gençler, yaşadıkları travma, kayıp veya yas durumlarına karşı hassastırlar. Psikiyatristler genellikle travma odaklı bilişsel davranış terapisi, oyun terapisi veya aile terapisi gibi yöntemlerle bu durumları ele alırlar.

 

Akademik Sorunlar: Akademik sorunlar, çocukların ve gençlerin okul performanslarını etkileyebilir. Bu durumlar genellikle öğretmenlerle işbirliği yaparak, öğrenme stratejileri ve zaman yönetimi becerileri geliştirerek ele alınır.

 

Aile İçi Sorunlar: Aile içi sorunlar, çocuğun veya gencin genel refahını etkileyebilir. Aile terapisi ve danışmanlığı, bu durumları çözümlemek için kullanılır.

 

Gelişim Dönemine Özgü Sorunlar: Çocukluk ve gençlik dönemi, gelişim sorunlarının ortaya çıkabileceği bir zamandır. Psikiyatristler genellikle gelişim değerlendirmeleri, aile danışmanlığı ve uygun tedavi stratejileri ile bu sorunları ele alırlar.

 

Anne – Baba Danışmanlığı: Anne-baba danışmanlığı, ebeveynlere çocukları ve gençleri anlama ve onlarla etkili bir şekilde iletişim kurma konusunda yardımcı olur. Ebeveynlere çocukları ve gençlerinin duygusal ve davranışsal sorunlarını anlamaları ve ele almaları konusunda destek verir.

Randevu

Harita

İletişim

Instagram

Youtube

WhatsApp Ara
WhatsApp Ara